EPIDI - Faculté des langues - Université de Strasbourg

EPIDI  European partnership for innovation in distant internships

Projekt  Europejskie Partnerstwo  Na Rzecz Innowacji W Zakresie Zdalnych Staży I Praktyk (EPIDI) to inicjatywa współfinansowana z programu ERASMUS+, której celem jest promowanie staży na odległość i wspieranie współpracy między różnymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w skali europejskiej. Mając na uwadze ten cel, zespół EPIDI przez dwa lata będzie pracował nad wdrożeniem Przewodnika dobrych praktyk pt. Jak z powodzeniem odbywać zdalne staże, a w późniejszym etapie nad opracowaniem modułów e-learningowych skierowanych do studentów, pracodawców, nauczycieli i pracowników administracyjnych uczelni. Przewodnik oraz moduły e-learningowe zostaną stworzone na podstawie ogólnoeuropejskiej ankiety, wypełnionej przez osoby, które mają doświadczenie w pracy oraz praktykach zdalnych.  Więcej

 

No news available.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“The European Commission support for the production of this website does not constitue an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Part of the EPICUR European University