Przewodnik dobrych praktyk

Uniwersytety partnerskie pod przewodnictwem Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, opracowały Przewodnik dobrych praktyk – jak odnieść sukces  na zdalnym stażu lub praktyce. Jest on rezultatem ogólnoeuropejskiej ankiety oraz pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród czterech grup : studentów, pracodawców, uczelnianych koordynatorów praktyk, personelu administracyjnego, w celu zidentyfikowania osób, które miały doświadczenie z tym formatem stażu.

Ankiety  i wywiady pozwoliły zebrać wskazówki i porady, zidentyfikować napotkane przeszkody i wyzwania, ale także korzyści i zalety oraz skuteczne rozwiązania problemów. 

Podręcznik jest dostępny i stale udoskonalany, a każdy będzie mógł znaleźć w nim informacje niezbędne do pomyślnego zrealizowania zdalnego stażu. Przedstawiono w nim kwestie dotyczące aspektów formalnych, które należy dopełnić przed rozpoczęciem stażu przez studenta, porady dotyczące tego, jak odnaleźć się na zdalnym stażu, zintegrować ze współpracownikami, skutecznie komunikować, monitorować postępy. Nasz Przewodnik po najlepszych praktykach gromadzi wszystkie te informacje w jednym miejscu.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“The European Commission support for the production of this website does not constitue an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Part of the EPICUR European University