EPICUR: Europejskie partnerstwo na rzecz innowacyjnego kampusu jednoczącego regiony  

EPICUR to europejskie konsorcjum należące do pierwszej generacji 17 europejskich sojuszy, które pilotują intensyfikację współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez utworzenie tzw. europejskiego uniwersytetu.      

Członkami sojuszu jest 9 uniwersytetów: 

Od listopada 2019 r. zespoły z ośmiu uczelni założycielskich konsorcjum pracują wspólnie nad rozwojem, testowaniem i eksperymentowaniem różnych rozwiązań, mających pomóc urzeczywistnić śmiałą wizję nowego rodzaju interdyscyplinarnego środowiska nauczania i badań.

Wizja ta jest realizowana poprzez uczenie się skoncentrowane na studencie i wspólne dla członków EPICUR formaty nauczania inspirowane podejściem opartym na sztukach i naukach wyzwolonych. Podkreśla się znaczenie nauczania tandemowego oraz staży opartych na badaniach naukowych, ściśle związanych z regionalnymi ekosystemami.

Wielojęzyczność oraz zachowanie i wzmocnienie europejskiej różnorodności językowej to kolejne kluczowe filary sojuszu, promowane poprzez tworzenie i wspieranie nowych form mobilności (fizycznej, wirtualnej, mieszanej) dostępnych w ramach międzyuniwersyteckiego kampusu EPICUR. 

W listopadzie 2022 r. Uniwersytet Południowej Danii dołączył do sojuszu EPICUR, stając się dziewiątym członkiem sojuszu.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową sojuszu EPICUR: https://epicur.education

i odwiedzaj EPICUR w mediach społecznościowych:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“The European Commission support for the production of this website does not constitue an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Part of the EPICUR European University